Om oss

Jag heter Emma Holmström och arbetar som grundskollärare på en skola i Örnsköldsviks kommun. Under flertalet år har jag mött och undervisat barn i de tidiga skolåren. Ett yrke som jag känner stor glädje till, ett yrke som ständigt utvecklar mig som pedagog och som person.

Produkten matematikvågen har vuxit fram genom min vilja att ge eleverna en god förståelse för matematikens grunder, att kunna ge mina elever ett verktyg för att lättare ta sig an matematiken. Jag vill genom en god grundförståelse förebygga eventuella matematiksvårigheter som elever kan sättas i under sina tidiga utbildningsår. Jag anser att alla kan lära sig matematik. Genom att få öva med rätt förutsättningar och möjligheter kan alla lyckas samt känna en glädje till matematiken.

Behovet av en förändring i min undervisning såg jag när mina elever visade svårigheter med öppna uttryck inom de fyra räknesätten. Mina elever gjorde misstag på grund av att de inte uppmärksammade likhetstecknet och vilka tal som placerats på vardera sida om likhetstecknet. För att förebygga detta började jag undervisa med hjälp av matematikvågen. Med matematikvågen kunde jag tydligt visa likhetstecknets betydelse då vågen antingen balanserade rakt eller tippade över till den sida som vägde mer. Eleverna lärde sig att utgå från likhetstecknet och finna balans, lärde sig att placera lika mycket på båda sidor. Matematikvågen har blivit en symbol samt en minnesstrategi för mina elever i arbetet med de fyra räknesätten och likhetstecknets betydelse.

Många barn och även vuxna i samhället har en ängslan gentemot matematiken, en känsla av att de inte klarar av, en känsla av att inte duga till. Elever i skolan hamnar i matematiksvårigheter på grund av brister i deras förståelse för matematikens grunder, brister som uppstår i tidig ålder och finns med dem under hela livet. Barn och ungdomar möter matematiken i skolan dagligen men även i sin vardag, matematik är en del av livet. Alla människor är matematikmänniskor, men alla vet inte om det än. Att få möjligheten att bygga upp en god grundförståelse för matematiken i tidig ålder kan vara det som blir avgörande för om barnet ska känna glädje, förtrogenhet samt vilja att använda och lära sig matematik.