Matematikvågen visar att 5 klossar inte väger lika mycket som 3 klossar.
Exempel

5 = 2 + 3

Balans ges genom att använda addition, 2 fler klossar på höger sida. 5 är lika mycket som 2+3
Lösning

5 - 2 = 3

Balans ges genom subtraktion, 2 färre klossar på vänster sidan. 5 minus 2 är lika mycket som 3.
Lösning
Matematikvågen visar med tiobasmaterialet att 11 inte är lika mycket som 21.
Exempel

11 + 10 = 21

Balans ges genom att använda addition, 10 fler på vänster sida. 11 + 10 är lika mycket som 21.
Lösning

11 = 21 - 10

Balans ges genom att använda subtraktion. 10 färre på höger sidan. 11 är lika mycket som 21 minus 10.
Lösning

9 + _ = 13

9 adderat med ? är lika mycket som 13.
Exempel

12 = _ + 6

12 är lika mycket som ? adderat med 6
Exempel

_ - 7 = 10

? subtraherat med 7 är lika mycket som 10.
Exempel

3 * 4 = 12

3 multiplicerat med 4 är lika mycket som 12.
Exempel

3 * 4 = 12

3 staplar med 4 klossar är lika mycket som 12.
Visuellt

3 *4 = 12

3 tärningar med 4 prickar är lika mycket som 12.
Visuellt